Domů Informace Fotogalerie Kde nás uvidíte Kontakt Objednat

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Obrázky jsou pouze ilustrativní a vzhled skutečného výrobku se může mírně lišit.

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí online objednávky, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Informace o výrobku uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji vycházejícími z údajů výrobců.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Při osobním odběru je zákazník povinen si vyzvednout zboží do 14 dnů od data objednání, nebo od data naskladnění, pokud by zboží v době objednání nebylo skladem.

Zákazník je povinen, zkontrolovat si ihned po doručení stav a kompletnost doručeného zboží (ještě za přítomnosti dopravce).

 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem.

V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu.

Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží.

 

5) DODACÍ LHŮTA

Doba dodání je přibližně 1 – 3 pracovní dny v závislosti na rychlosti dodání přepravní službou.

 

6) VÝMĚNA ZBOŽÍ

Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu po předchozí domluvě.

Balíky na dobírku budou automaticky vráceny zpět odesílateli.

Balík by měl být pojištěný na odpovídající hodnotu.

Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující.

 

7) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození.

Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.

Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Náklady spojené s neoprávněnou nebo neuznanou reklamací nese v plné výši kupující (zboží bude odesláno zpět zákazníkovi na dobírku za cenu poštovného 139,-).

8) VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud je objednávka uzavřena koncovým spotřebitelem, je možné odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od dodání zboží.

 

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.

 

Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u podnikatele poprvé. Podnikatel má pak povinnost zúčastnit se mimosoudního řízení jakožto strana sporu (zatímco pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná) a zároveň má povinnost ve lhůtě 15 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zahájení sporu poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu na zahájení mimosoudního spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno ve lhůtě do 90 dnů od jeho zahájení, u zvlášť složitých sporů pak lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů.

 

Záruka se nevztahuje na:

-vady vzniklé nesprávným použitím výrobku

-vady vzniklé nesprávným skladováním

Upozorňujeme, že vrácené zboží bez udání důvodů (podle zákona do 14 dnů od nákupu) musí být v originálním nepoškozeném obalu a musí se dát znovu jako nové prodat.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Adresa:

Bc. Jonáš Simota

J. Bendy 1324/1

370 05 České Budějovice.

 

IČO: 76360369

DIČ: CZ8911041623 (plátce DPH)

 

Zákony a předpisy:

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

 

Informace a odkazy

Bytox.cz

Jonáš Simota
J. Bendy 1324/1

370 05 České Budějovice

IČ: 76360369

DIČ: CZ8911041623

Tel.: 723 034 523

E-mail: info@bytox.cz